VÅR TORSK OG EN BLÅ FREMTID

Norcod har nådd mange milepæler og holdt sine produksjonsmål siden oppstart av selskapet. For oss, er fokus på dyrevelferd og effektiv produksjon med lavt CO2-avtrykk fundamentet for Norcods eksistens. Vår misjon er å bidra til at mer av verdens matproduksjon skal komme fra havet. Blå verdiskaping innenfor eksisterende rammeverk for forvaltning og bærekraft, er vår tilnærming til den blå framtiden.

Oppdrettstorsk møter 5 av FN`s 17 bærekraftige utviklingsmål

Norcod UN sustainable goals
Good Health and welbeing, un sustainable goals, Norcod
Responsible consumption, norcod, un sustainable goals
Life Below Water, Norcod, UN sustainable goals, Cod Farm
Norcod UN sustainable goals
Good Health and welbeing, un sustainable goals, Norcod
Responsible consumption, norcod, un sustainable goals
Life Below Water, Norcod, UN sustainable goals, Cod Farm

FREMTIDEN LIGGER I HAVET

En ting er sikkert, i fremtiden trenger vi mye mer mat for å livnære verdens befolkning. Det kreves innovasjon på mange felt for å oppnå en langsiktig tilgang på mat, da tilgjengeligheten til landområder og ressurser reduseres.
 
Villfiskbestanden er under press, men med torskeoppdrett er det mulig å veie opp for reduksjon av fangstkvoter og imøtekomme etterspørselen etter torsk i markedet. Vi vil aktivt arbeide for å fremme miljøet, og vi jobber tett med leverandører av utstyr og tjenester for å alltid prioritere miljøet og fisken.

Torsk er fortsatt en del av menyen

I 2050 vil verdens befolkning trolig være ni milliarder mennesker, en tredel mer enn på tusenårsskiftet. Fordi mer enn en milliard mennesker allerede er underernært, må verden produsere dobbelt så mye mat i 2050 som i 2010 for å dekke behovene.

Potensialet for vekst er i havet og ikke på land: omtrent 70 prosent av jorden er dekket av hav, men mindre enn 2% av verdens matproduksjon skjer i havet. Med det som bakteppe, mener vi fremtiden vil være blå.

Norcod feeding the world with Cod infographic
Norcod feeding the world with Cod infographic world supply

Norcod`s forretningsmodell imøtekommer større globale utfordringer

Hvordan vi kan bidra til mat for 10 milliarder mennesker

Det anslås at verdensbefolkningen vil nå 10 milliarder mennesker innen 2050, en økning på 56% sammenlignet med 2010.

Hovedutfordringen er å produsere mer mat ved å bruke mindre land

Norcod feeding the world with Cod infographic bar chart

NORCOD News

Norcod CEO Hilde Storhaug

Ex-Kontali Analyst To Run Norway's Cod Farming Venture

The newly appointed managing director will lead the company's expansion.

Norcod Norwegian cod farm

Cod Farming Set For Rebound As Savvy Investors Rush To Back Norcod

Norwegian cod-farming venture Norcod has successfully raised new investment totalling NOK 105m (EUR 10.5m) in its ambitious journey to become the world's leading producer of responsibly farmed cod on an industrial scale.

ScaleAQ Landet Storkontrakt Med Totalleveranse Til Norcod

ScaleAQ signerte nylig siste del av en turnkey-leveranse til Norcod. Utstyret skal leveres til lokalitet Jamnungen, en av tre lokaliteter fra Norcod på Frøya